Zaznacz stronę

Oddymianie, obok pasywnych środków ochrony przeciwpożarowej, jest istotnym elementem ograniczania skutków pożarów i stanowi wymóg prawny dla większości budynków. Gulajski oferuje klapy dymowe, rozwiązania automatyki okien oddymiających oraz automatykę nawiewu powietrza (drzwi, okna, wyłazy dachowe) na wypadek pożaru.

Czym jest oddymianie?

Oddymianie ma na celu odprowadzenie części dymu i spalin ze spalonych pomieszczeń, w celu zapewnienia warunków do ewakuacji użytkowników oraz zastosowania środków interwencyjnych do gaszenia pożaru. Jest to istotne również w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia. Dodatkowo, kanały kominowe spalinowe odgrywają kluczową rolę w tym procesie, ponieważ są one specjalnie zaprojektowane do bezpiecznego i skutecznego odprowadzania spalin i dymu poza budynek. Dzięki temu, kanały te przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pożarowego, minimalizując ryzyko zatrucia dymem i gazami, co jest szczególnie ważne w sytuacjach awaryjnych.

Zasadniczo zaprzestanie palenia składa się z dwóch elementów:

 • odprowadzenie dymu i gorących gazów (przez tzw. porty wyciągowe);
 • wlot świeżego powietrza (przez wloty), aby zrekompensować spaliny, kontrolować temperaturę i zapewnić powietrze do oddychania.

Okna oddymiające znajdują się w dachu lub w górnej trzeciej części budynku/pomieszczenia, a otwory czerpne w dolnej trzeciej. Oba wyposażone są w specjalne funkcje, dzięki którym w przypadku pożaru otwierają się automatycznie (lub mogą zostać szybko otwarte przez człowieka). Okna oddymiające tego typu znajdziesz na stronie: https://owdtech.pl/klapy-dymowe/

Systemy odymiające na klatkach schodowych

Systemy odymiające zainstalowane na klatkach schodowych, w tym na schodach na beton, są kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo w budynkach, szczególnie w sytuacjach pożarowych. Schody na beton, ze względu na swoją trwałość i odporność na wysokie temperatury, stanowią solidną podstawę dla efektywnego systemu odymiania. Dzięki temu, w przypadku pożaru, dym i toksyczne gazy mogą być skutecznie odprowadzane z klatki schodowej, co znacząco poprawia warunki ewakuacyjne i umożliwia bezpieczne opuszczenie zagrożonego obszaru. Ponadto, schody na beton, będąc integralną częścią systemu odymiającego, przyczyniają się do utrzymania strukturalnej integralności budynku, co jest niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz służb ratowniczych działających w trakcie i po zakończeniu akcji gaśniczej.

Systemy automatyki stosowane w systemach przeciwpożarowych

Różne systemy automatyki stosowane w systemach przeciwpożarowych:

Rodzaj Systemu AutomatykiOpisZastosowanie
Detektory Dymu i CiepłaUrządzenia wykrywające obecność dymu lub wzrost temperatury, często wykorzystujące technologię fotoelektryczną lub termiczne czujniki.Wykorzystywane do wczesnego wykrywania pożaru w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych.
Systemy Sygnalizacji PożaruZintegrowane systemy, które łączą detektory, syreny alarmowe i panele kontrolne do monitorowania i ostrzegania o pożarze.Stosowane w różnych obiektach do szybkiego informowania o zagrożeniu i koordynacji ewakuacji.
Automatyczne Systemy GaśniczeSystemy, takie jak sprinklery, które aktywują się automatycznie przy wykryciu pożaru, rozpryskując wodę lub inne środki gaśnicze.Używane w magazynach, hotelach, szpitalach, szkołach, aby szybko zareagować na pożar i ograniczyć jego rozprzestrzenianie.
Systemy Kontroli Dymu i CiepłaSystemy zaprojektowane do odprowadzania dymu i ciepła z budynku, często poprzez otwieranie okien, klap dymowych lub aktywowanie wentylacji.Kluczowe w dużych budynkach, takich jak centra handlowe, teatry, aby umożliwić bezpieczną ewakuację i zapobiec akumulacji dymu.
Systemy Zarządzania EwakuacjąZaawansowane systemy, które kierują ludzi do bezpiecznych wyjść, często za pomocą oświetlenia awaryjnego i dynamicznych znaków ewakuacyjnych.Stosowane w złożonych budynkach, takich jak lotniska, stacje kolejowe, aby zoptymalizować proces ewakuacji.
Interfejsy z Innych Systemami BudynkuSystemy integrujące automatykę przeciwpożarową z innymi systemami budynku, np. z systemami HVAC, kontrolą dostępu.Umożliwiają koordynację działań przeciwpożarowych z innymi funkcjami budynku, np. wyłączenie wentylacji, aby zapobiec rozprzestrzenianiu dymu.
Różne systemy automatyki stosowane w systemach przeciwpożarowych

Zastosowanie klap zwrotnych i filtrów antyodorowych

Klapa zwrotna i filtry antyodorowe są elementami, które stosuje się w systemach wentylacyjnych, w tym w systemach oddymiania, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników budynków.

W przypadku systemów oddymiania, klapy zwrotne mają na celu uniemożliwienie powrotu dymu lub innych gazów do pomieszczeń, z których mają być one odprowadzone. Klapa zwrotna montowana jest na końcu rury wyprowadzającej dym, tak aby w razie pożaru gaz nie mógł przedostać się z powrotem do budynku. Dzięki temu klapa zwrotna zapewnia bezpieczeństwo użytkowników i chroni przed przedostawaniem się trujących gazów i dymu do pomieszczeń.

Filtry antyodorowe stosuje się z kolei w systemach wentylacji i klimatyzacji, w tym w systemach oddymiania, w celu zatrzymywania zapachów, które mogą powodować dyskomfort i negatywnie wpływać na komfort użytkowania budynku. Filtr antyodorowy chroni przed przedostawaniem się zapachów, np. spalin samochodowych, do wnętrza budynku, co ma szczególne znaczenie dla osób pracujących lub przebywających w pobliżu ruchliwych dróg czy w centrach miast.

W przypadku systemów oddymiania, filtry antyodorowe nie są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem, ale pozytywnie wpływają na komfort użytkowania budynku oraz zapewniają odpowiednią jakość powietrza w przypadku, gdy system oddymiania musi być uruchomiony.

Klapy dymowe (klapy oddymiające)

Zgodnie z europejskimi normami (EN 12101) oraz krajowymi (P118), klapy dymowe są przeznaczone do usuwania dymu i gorących gazów podczas pożaru. Są to urządzenia certyfikowane, które umożliwiają odprowadzanie dymu i są skonstruowane do szybkiego otwierania w sytuacji pożarowej.

Wyróżniamy dwa główne typy klapy dymowych:

 1. Dygestorium pneumatyczne, działające na gaz pod ciśnieniem (często CO2).
 2. Elektryczne klapy dymowe, napędzane silnikami elektrycznymi zasilanymi napięciem 24V DC.

Bez względu na typ, klapy dymowe muszą umożliwiać aktywację (otwarcie) za pomocą podwójnego polecenia, zarówno z centrali sygnalizacji pożarowej, jak i przycisku alarmowego.

Dygestorium pneumatyczne jest tańsze w zakupie, ale wiąże się z dodatkowymi kosztami eksploatacyjnymi. Z kolei elektryczny właz dymowy jest droższy w zakupie, ale nie generuje dodatkowych kosztów eksploatacyjnych. W Europie coraz częściej preferuje się włazy elektryczne, ponieważ mogą one być również wykorzystywane do codziennej wentylacji naturalnej i integrowane z automatycznymi systemami wentylacyjnymi.

Choć dygestorium pneumatyczne może zostać dostosowane do funkcji wentylacyjnych przez dodanie ruchomej ramy i silnika elektrycznego, ta opcja jest zazwyczaj droższa niż wykorzystanie elektrycznego dygestorium.

systemy oddymiania
systemy oddymiania

Jeśli chodzi o położenie i sposób montażu klapy dymowej, znajdujemy:

 • poziome klapy dymowe (umieszczone na poziomych dachach/tarasach lub z maksymalnym nachyleniem 15 stopni);
  pionowe klapy dymowe (jako ruchome zasłony okienne, atestowane do oddymiania).
  W przypadku klap oddymiających pneumatycznych, gdy klapa otrzyma sygnał otwarcia, gaz z butli pod ciśnieniem CO2 dostaje się do siłownika pneumatycznego (tłoka), który rozpręża się siłą i wypycha klapę do pozycji „otwartej”.
 • W przypadku klap elektrycznych silnik elektryczny, zasilany ze źródła prądu stałego 24 Vdc (zasilanego przez akumulatory awaryjne UPS), otwiera klapę po otrzymaniu sygnału z remizy strażackiej lub z przycisku awaryjnego.

Lokalizacja włazów dymowych, funkcje

Na dachach skośnych klapy oddymiające poziome mogą być umieszczone na kalenicy lub w terenie. W zależności od rodzaju pokrycia dachowego dostępne są różne rodzaje podstaw włazów (cokołów), które można dostosować do każdej sytuacji.

Niektóre elektryczne włazy dymowe mogą pełnić wiele ról:

 • odprowadzanie dymu i gorących gazów, w przypadku pożaru;
 • codzienna wentylacja;
 • dostęp na dach;
 • naturalne oświetlenie.

Okna i drzwi oddymiające

Zarówno do odprowadzania dymu, jak i doprowadzenia powietrza z zewnątrz w przypadku pożaru, okna mogą być używane, zautomatyzowane zgodnie z rumuńskim prawodawstwem i normami (normami) europejskimi. Jako czerpnię powietrza można również zastosować drzwi zewnętrzne, wyposażone zgodnie z wymogami przepisów przeciwpożarowych.

W przypadku pożaru okna/drzwi do oddymiania zachowują się podobnie jak klapy dymowe – po otrzymaniu sygnału pożaru (z centrali alarmowej lub przycisku alarmowego) otwierają się w normalnym czasie, zapewniając oddymianie pomieszczeń. Tego typu klapy dymowe opisane zostały TUTAJ.

Dzięki odpowiednim siłownikom okiennym można wykorzystać automatyczne okna zarówno do oddymiania, jak i do codziennej wentylacji budynku. Z Firmą Gulajski możesz pójść o krok dalej, ponieważ wdrażamy inteligentne rozwiązania wentylacyjne, z siłownikami najnowszej generacji, zarówno integrowalne w istniejących systemach BMS, jak i niezależne – sterowane przez stacje pogodowe, czujniki temperatury, deszczu, wiatru, CO2 itp.

Firma Gulajski oferuje Państwu pełną gamę automatyki do drzwi i okien przeznaczonych do oddymiania, zgodnie z przepisami i regulacjami przeciwpożarowymi. Nasi inżynierowie i technicy mogą pomóc Ci skorzystać z odpowiedniego rozwiązania do usuwania dymu dla Twojego projektu i wymagań. Niezależnie od tego, czy chodzi o klapy oddymiające pneumatyczne do hal przemysłowych, centrów logistycznych, zakładów produkcyjnych, klapy oddymiające elektryczne do centrów handlowych, biurowców, siedzib firm i instytucji, automatykę okienną i drzwi oddymiające do każdego typu budynku.

Oceń: