Zaznacz stronę

Ponieważ systemy klimatyzacyjne nie są już luksusowym urządzeniem, instalacja takiego systemu staje się coraz ważniejsza dla każdego. Panorus do zainstalowania systemu klimatyzacji, wszyscy stają przed tymi samymi pytaniami: jakiej mocy potrzebuje jednostka? Gdzie on powinien być? Ile urządzeń jest potrzebnych? Jaki rodzaj urządzenia wybrać?

Pierwszym krokiem powinno być obliczenie, jaką jednostkę mocy będziesz potrzebować do schłodzenia / ogrzania żądanego pomieszczenia. Najprostszym sposobem obliczenia wymaganej wydajności klimatyzatora jest podzielenie powierzchni pomieszczenia przez 10. Otrzymana liczba pokazuje, ile jednostki mocy potrzebujesz do schłodzenia lub ogrzania pomieszczenia. Na przykład, jeśli pokój ma 32 metry kwadratowe, podziel tę liczbę przez 10 i uzyskaj 3,2. Będzie to zapotrzebowanie na moc klimatyzatora. W takim przypadku należy wybrać klimatyzator o tej samej mocy lub najbliższy pod względem mocy po wyższej stronie – na przykład 3,5 kW. Dokładniejsze, ale bardziej złożone obliczenia są dokonywane przy ocenie wszystkich urządzeń zastosowanych w pomieszczeniu, szczelności pomieszczenia, powierzchni okien, ich orientacji w stosunku do krajów świata, a także przy ocenie tego, czy pomieszczenie znajduje się na pierwszym czy ostatnim piętrze.

Obliczenie wymaganej wydajności domowego klimatyzatora można przedstawić w tabeli, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak rozmiar pomieszczenia, wysokość sufitu, nasłonecznienie, ilość osób przebywających w pomieszczeniu oraz dodatkowe źródła ciepła. Oto przykładowa tabela z obliczeniami:

Lp.CzynnikWartość / OpisWzór / ObliczeniaWynik [BTU/h]
1.Rozmiar pomieszczenianp. 20 m²(długość x szerokość) x 10 BTU/m²200 BTU/h
2.Wysokość sufitunp. 2,5 mJeśli wyższy niż standard (2,4m), dodaj 10% wydajności+20 BTU/h
3.Nasłonecznienienp. SilneJeśli pomieszczenie jest bardzo nasłonecznione, dodaj 10% wydajności+20 BTU/h
4.Liczba osóbnp. 2 osoby600 BTU/h na każdą osobę powyżej pierwszej+600 BTU/h (za jedną osobę)
5.Dodatkowe źródła ciepła (np. urządzenia)np. Komputer, telewizor400 BTU/h na każde urządzenie+400 BTU/h
Suma wymaganej wydajnościSuma powyższych wartości1240 BTU/h

Przykład obliczeń dla pomieszczenia o powierzchni 20 m², wysokości sufitu 2,5 m, z silnym nasłonecznieniem, dwoma osobami i jednym dodatkowym źródłem ciepła (np. komputerem):

  • Rozmiar pomieszczenia: ( 20 \, \text{m}^2 \times 10 \, \text{BTU/m}^2 = 200 \, \text{BTU/h} )
  • Dodatek za wysokość sufitu: ( 200 \, \text{BTU/h} \times 10\% = 20 \, \text{BTU/h} )
  • Dodatek za nasłonecznienie: ( 200 \, \text{BTU/h} \times 10\% = 20 \, \text{BTU/h} )
  • Dodatek za jedną osobę (drugą osobę): ( 600 \, \text{BTU/h} )
  • Dodatek za urządzenia: ( 400 \, \text{BTU/h} )
  • Suma: ( 200 + 20 + 20 + 600 + 400 = 1240 \, \text{BTU/h} )

Wynik ten oznacza, że dla danego pomieszczenia wymagany jest klimatyzator o wydajności co najmniej 1240 BTU/h. To jest minimalna wydajność; zaleca się wybór klimatyzatora o nieco większej wydajności, aby zapewnić odpowiednią wydajność i efektywność energetyczną.

Drugim krokiem jest podjęcie decyzji, jaki typ urządzenia chcesz zainstalować.

Najpopularniejszym klimatyzatorem jest model naścienny. Jest też najłatwiejszym w montażu i jednym z najtańszych systemów klimatyzacji typu split. Urządzenie jest zawieszone na ścianie, komunikacja jest z niego połączona z częścią zewnętrzną (kabel elektryczny, wąż spustowy kondensatu, rury miedziane). Umiejscowienie urządzenia powinno być wybrane na jednej ze ścian pomieszczenia, w miarę możliwości pośrodku ściany. Spowoduje to równomierne chłodzenie / ogrzewanie całego pomieszczenia. Jeśli nie jest to możliwe, urządzenie można zamontować pod kątem. Wszystkie modele ścienne mają możliwość skierowania wiejącego wiatru zarówno na lewą, jak i prawą stronę. Tego typu systemy są często stosowane w mieszkaniach, domach, kawiarniach lub innych pomieszczeniach, w których nie można zainstalować ani wymagać żadnego innego typu urządzenia. Jest to urządzenie do bardziej domowego użytku.

Trzeci typ – najbardziej estetyczny – to systemy klimatyzacji kanałowej. Ich wewnętrzna część jest całkowicie ukryta w suficie lub zamontowana w pomieszczeniach pomocniczych. Kanały są poprowadzone od urządzenia do pomieszczenia lub pomieszczenia. Chłodzone / ogrzane powietrze jest dostarczane do pomieszczenia kanałami lub nawiewnikami, podczas gdy inne pobierają i rozprowadzają powietrze w pomieszczeniu. Ten typ jednostki jest popularny wśród osób, które nie chcą, aby klimatyzator był widoczny w pomieszczeniach. Jest to najdroższy rodzaj układu klimatyzacji, gdyż wymagana jest dodatkowa instalacja kanałów oraz kratek wywiewnych i wlotowych.

Innym rodzajem systemu klimatyzacji jest montaż podłogowy lub ścienny. Urządzenie stawia się na podłodze lub zawiesza na ścianie 10 cm od podłoża. Ten typ sprzętu oferowany jest do montażu tam, gdzie nie ma możliwości zainstalowania wyżej wymienionych typów klimatyzatorów. Może się to zdarzyć, jeśli pomieszczenie znajduje się na poddaszu, jeśli ze wszystkich stron są okna i nie ma ścian, na których można zawiesić klimatyzator, a także nie ma możliwości wpuszczenia do sufitu. Systemy klimatyzacji podpodłogowej charakteryzują się tym, że powietrze jest nawiewane zarówno przez kratkę dolną, jak i górną, dzięki czemu jest bardzo dobrze rozprowadzane po całym pomieszczeniu.

Jeżeli nie masz możliwości zainstalowania któregokolwiek z powyższych typów klimatyzatorów, ponieważ nie ma możliwości wyprowadzenia komunikacji z części wewnętrznej na zewnątrz, nie ma miejsca na budowę części zewnętrznej, istnieje rozwiązanie na taką sytuację. To jest mobilny klimatyzator. Jest to urządzenie, które jest zbudowane tylko wewnątrz i nie ma potrzeby prowadzenia komunikacji. Ma jednak wady. Ponieważ jest to monoblok, część zewnętrzna i wewnętrzna znajdują się w jednej obudowie, więc hałasuje. Bardzo trudno jest spać przy włączonym klimatyzatorze. Ponieważ klimatyzator schładza pomieszczenie, musi gdzieś wydmuchać nagromadzone gorące powietrze, dlatego konieczne jest usunięcie kanału o średnicy ok. 120 mm. Często kanał musi być wystawiony przez okno lub drzwi, ale przez nie gorące / zimne powietrze dostaje się do pomieszczenia, które próbujesz ochłodzić / ogrzać. Tego typu urządzenie jest często wykorzystywane w domkach ogrodowych, ponieważ urządzenie jest łatwe w transporcie lub można je przenieść do magazynu, a także w pomieszczeniach, w których nie można zamontować innego typu urządzenia. To najtańszy system klimatyzacji.

Po obliczeniu przybliżonej mocy jednostki i wybraniu typu jednostki, którą chcesz lub możesz zainstalować, musisz zdecydować, jakie będzie główne przeznaczenie klimatyzacji: chłodzenie lub ogrzewanie. Skontaktuj się ze specjalistą, który dokładnie obliczy wymaganą moc jednostki, zdecyduje, czy wybrany typ jednostki można zainstalować u Ciebie i czy wybrane miejsce instalacji jest odpowiednie. Po wybraniu i sprecyzowaniu wszystkiego pozostaje decyzja, który producent i jakie cechy kupić sprzęt.

Oceń: