Zaznacz stronę

Klimatyzator to urządzenie służące do schładzania i kontrolowania wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Jego działanie opiera się na zasadach termodunamiki, przede wszystkim na procesie cyklu chłodniczego. Oto ogólny opis, jak działa klimatyzator:

 1. Pobieranie ciepłego powietrza: Klimatyzator pobiera ciepłe powietrze z wnętrza pomieszczenia przez wewnętrzną jednostkę. Powietrze to przepływa przez filtry, które usuwają zanieczyszczenia i pył.
 2. Chłodzenie powietrza: Ciepłe powietrze przechodzi przez zestaw cewek zawierających chłodziwo (czynnik chłodniczy). Chłodziwo, będące pierwotnie w stanie gazowym, pochłania ciepło z powietrza, ochładzając je. W tym procesie chłodziwo przekształca się w ciecz.
 3. Odprowadzanie ciepła: Ogrzane chłodziwo w stanie ciekłym jest następnie przesyłane do zewnętrznej jednostki klimatyzatora, gdzie jest ono sprężane przez kompresor. Sprężanie zwiększa temperaturę chłodziwa.
 4. Wydalanie ciepła na zewnątrz: Podgrzane chłodziwo przechodzi przez drugi zestaw cewek (kondensator), gdzie oddaje ciepło na zewnątrz. W tym procesie chłodziwo wraca do stanu gazowego.
 5. Rekuperacja chłodziwa: Gazowe chłodziwo jest następnie chłodzone i rozprężane przez zawór rozprężny, co powoduje jego ochłodzenie i powrót do stanu gazowego o niskiej temperaturze i ciśnieniu.
 6. Powtórzenie cyklu: Proces ten jest cykliczny – chłodziwo kontynuuje krążenie między wewnętrzną a zewnętrzną jednostką, ciągle pochłaniając ciepło z wnętrza i oddając je na zewnątrz.
 7. Regulacja wilgotności: Oprócz chłodzenia powietrza, klimatyzator także obniża jego wilgotność. Gdy ciepłe, wilgotne powietrze przechodzi przez zimne cewki, wilgoć z powietrza skrapla się na cewkach, a następnie jest odprowadzana na zewnątrz.
 8. Rozprowadzenie chłodnego powietrza: Ochłodzone, mniej wilgotne powietrze jest następnie rozprowadzane z powrotem do pomieszczenia za pomocą wentylatora.

Klimatyzatory mogą również pracować w trybie odwrotnym, działając jak pompy ciepła. W takim przypadku proces jest odwracany, a urządzenie pobiera ciepło z zewnątrz i przekazuje je do wnętrza, co umożliwia ogrzewanie pomieszczeń.

Proces działania klimatyzatora w tabeli, wraz z przykładowymi obliczeniami związanymi z przenoszeniem ciepła i wydajnością.

Lp.Etap działaniaOpis procesuPrzykładowe obliczenia (jeśli dotyczy)
1.Pobieranie ciepłego powietrzaKlimatyzator pobiera ciepłe powietrze z wnętrza.
2.Chłodzenie powietrzaPowietrze przechodzi przez cewki z chłodziwem, które pochłania ciepło, ochładzając powietrze.Q = m × Cp × ΔT
(gdzie Q – ciepło, m – masa powietrza, Cp – ciepło właściwe powietrza, ΔT – różnica temperatur)
3.Odprowadzanie ciepłaOgrzane chłodziwo jest sprężane, zwiększając jego temperaturę.
4.Wydalanie ciepła na zewnątrzChłodziwo w kondensatorze oddaje ciepło na zewnątrz.
5.Rekuperacja chłodziwaChłodziwo jest rozprężane i ochładzane, wracając do stanu gazowego o niskiej temperaturze.
6.Powtórzenie cykluCykliczne krążenie chłodziwa, ciągle pochłaniające ciepło z wnętrza i oddające je na zewnątrz.
7.Regulacja wilgotnościSkraplanie wilgoci na cewkach i jej odprowadzanie.
8.Rozprowadzenie chłodnego powietrzaOchłodzone powietrze jest rozprowadzane z powrotem do pomieszczenia.
Jak działa klimatyzator

W tabeli użyłem wzoru na obliczenie ilości ciepła pochłanianego lub oddawanego przez powietrze (Q = m × Cp × ΔT), gdzie:

 • ( Q ) to ilość ciepła (w dżulach),
 • ( m ) to masa powietrza (w kilogramach),
 • ( Cp ) to ciepło właściwe powietrza (przybliżona wartość to około 1005 J/(kg·K) przy stałym ciśnieniu),
 • ( ΔT ) to różnica temperatur (w stopniach Celsjusza lub Kelwinach).
Oceń: